Az X System Zrt. Weboldal Adatvédelmi Szabályzata

 

Az Ön személyes adatait az X SYSTEM Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 32.; adószám:24783345-2-43) kezeli, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Mi”, vagy „X SYSTEM”).

Az X System Zrt. jelen weboldal Adatvédelmi szabályzatát („Adatvédelmi szabályzat”) minden olyan személyes adat esetén alkalmazzuk, amelyet az X System Zrt. gyűjt össze és használ fel, amikor Ön a jelen weboldalt (a „weboldal”) használja, vagy más, az alább részletezett módon lép kapcsolatba velünk.

A jelen adatvédelmi szabályzat

 

 

  • meghatározza az összegyűjtött személyes adatok típusait;
  • azt magyarázza el, hogy az X SYSTEM miként gyűjti össze, használja fel, kezeli a személyes adatokat;
  • tájékoztatást ad arról, hogy az X SYSTEM mikor és milyen célból hozza nyilvánosságra a személyes adatokat;
  • tájékoztatást ad továbbá az Ön személyes adataihoz kapcsolódó jogairól.

Előadjuk, hogy amennyiben az X SYSTEM olyan módon lép Önnel kapcsolatba, amely nem szerepel a jelen Adatvédelmi szabályzatban, akkor írásban tájékoztatni fogjuk a személyes adatainak az adott kommunikációval kapcsolatban történő felhasználásáról.

Az X SYSTEM fontosnak tartja, hogy az Ön számára egyértelmű legyen jelen Szabályzat tartalma. Az X SYSTEM az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – EU 2016/679 (a továbbiakban: „GDPR”) és egyéb alkalmazandó adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerint kezeli az Ön személyes adatait. A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, elérhetőségi adatok, telefonszám, cégnév, a regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés és szállítás adatai.

Jelen Adatvédelmi szabályzat minden esetben vonatkozik Önre, mennyiben Ön az X SYSTEM által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi.

 1. Hogyan és mikor gyűjti az X SYSTEM az Ön személyes adatait?

 

Az X SYSTEM abba az esetben gyűjt személyes adatokat Önről, amikor Ön a weboldalt használja, vagy amikor egyéb módon lép kapcsolatba velünk. Az alábbi forrásokból kapjuk az információkat Önről, függően attól, hogy milyen módon lép kapcsolatba az X SYSTEM-mel:

Közvetlenül Öntől, önkéntes módon: akkor gyűjtünk személyes adatokat közvetlenül Öntől, amikor kapcsolatba lép az X SYSTEM-mel, és Ön úgy dönt, hogy bizonyos információkat elküld nekünk. Ilyen lehet például, de nem kizárólagosan, amikor Ön bejelentkezik a weboldalra, amikor saját fiókot hoz létre a weboldalon, regisztrál, feliratkozik a hírlevélre.

Akkor is gyűjthetünk Önről személyes adatokat, amikor valamely szolgáltatásunkkal, általunk forgalmazott termékkel összefüggésben érdeklődik, és amikor feldolgozzuk a megrendeléseit. Kérjük vegye figyelembe, hogy néha meg kell kérnünk arra, hogy adjon meg bizonyos információkat, személyes adatokat annak érdekében, hogy szerződést köthessen az X SYSTEM Önnel.

A weboldalunkról: amikor Ön meglátogatja a weboldalt, vagy egyéb módon lép kapcsolatba az X SYSTEM-mel az interneten keresztül, sütik (cookie-k) segítségével gyűjtünk információt az Ön számítógépéről, esetlegesen tartózkodási helyéről. Akkor is gyűjtünk személyes adatokat, amikor Ön a mobil alkalmazásainkat használja.

A forgalmazóinktól, üzleti partnereinktől és harmadik felektől: amikor Ön megvásárolja az X SYSTEM által forgalmazott terméket, elképzelhető, hogy személyes adatokat gyűjtünk a tranzakcióval kapcsolatosan a tranzakciót végrehajtó forgalmazónktól. Az Ön kifejezett kérésére forgalmazóinktól, üzleti partnereinktől és harmadik felektől is vehet át az X SYSTEM információkat. 

           2.   Az X SYSTEM által gyűjtött információk és adatok típusai

 

Amikor jelen weboldalt használja, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig gyűjtjük az Ön személyes adatait és a használt készülékkel kapcsolatos információkat. A személyes adatok olyan információk vagy információk olyan kombinációja, amelyet egyedi alapon az Ön beazonosítására alkalmasak. Az Ön által használt szolgáltatásoktól és a weboldal Ön általi felhasználásától függően a következő kategóriákba sorolható adatokat gyűjtheti az X SYSTEM:

Kapcsolattartásra vonatkozó információk: az Ön neve, címe és e-mail címe, amelyet akkor ad meg, amikor felhasználói fiókot hoz létre. Az ilyen információk teszik lehetővé számunkra, hogy beazonosítsuk Önt, és kommunikáljunk Önnel.

Üzleti adatok: cégnévre; a székhelyre, telephelyre vagy fióktelepre; az üzlet méretére vonatkozó adatok, valamint olyan egyéb üzleti információk, amelyeket csak akkor kapcsol össze az X SYSTEM Önnel, ha rendelkezik regisztrált felhasználói fiókkal. Az ilyen információk teszik lehetővé az X SYSTEM számára, hogy segíteni tudja az Ön üzleti tevékenységét, feltéve, hogy rendelkezik regisztrált felhasználói fiókkal.

Munkavállalással kapcsolatos, önkéntes alapon nyújtott információk: az Ön neve, e-mail címe, lakhelye, a végzettségével kapcsolatos információk, kompetenciák és készségek, karrier és munkatapasztalat, valamint egyéb olyan információk, mint például képek, társadalombiztosítási szám, adóazonosító jel, végzettséget igazoló bizonyítvány, előző munkahelyek, referenciák és egyéb releváns háttérinformációk. Az ilyen információk segítenek az X SYSTEM-nek eldönteni, hogy Ön alkalmas-e a jelentkezésében lévő pozícióra.

Pénzügyi számlainformációk: bankszámlaszám, hitelkeret, fizetés módja; az X SYSTEM által nyújtott szolgáltatások véglegesítése céljából gyűjtött információként.

Eszközökkel kapcsolatos információk: Ön által jelen weboldal felkereséséhez használt számítógéppel, telefonnal kapcsolatos, az Ön által megadott engedélyektől függő információk. Az X SYSTEM társíthatja Önhöz az Ön eszközeiből összegyűjtött információkat, mint például az Ön IP címe, operációs rendszer, hardver verzió, készülék beállítások és típusok, valamint készülékazonosítók. Elképzelhető, hogy az X SYSTEM a csatlakozással kapcsolatosan is információkat gyűjt, úgymint az Ön mobilszolgáltatójának vagy internetszolgáltatójának a neve, böngésző típusa, nyelv, geolokáció, időzóna, valamint a weboldal felkeresésének dátuma és ideje.

Önről készült felvétel: felvétel készülhet Önről az X SYSTEM valamely telephelyén kihelyezett kamera által, amelyet a rendszerben megőrizhetünk az Ön látogatásának napjával és idejével. A kamera helyéről és a felvételről a helyszínen részletes tájékoztatást olvashat.

        3.   Miként használja az X SYSTEM az Ön személyes adatait

 

A jelen weboldal számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adatkezelő Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. III. em. 3019 címén találhatók meg.

 

Az X SYSTEM az Ön személyes adatait csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az X SYSTEM a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatása nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető; hitelessége és hitelesítése biztosított; változatlansága igazolható; a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az X SYSTEM olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az X SYSTEM az adatkezelés során megőrzi

 

  • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az X SYSTEM informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az X SYSTEM tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Az X SYSTEM következő célokra használja fel az Ön személyes adatait:

Értékesítés: abból a célból, hogy az Ön által megrendelt termékeket és szolgáltatásokat tudjuk szállítani és nyújtani, valamint egyéb, az Ön rendelésével kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat is tudjunk nyújtani, úgymint a termékek kiszállítása, szerviz, termék-visszahívás, stb.

Marketing és kommunikáció: annak érdekében, hogy tájékoztatást, információkat és direkt marketing anyagokat tudjunk kínálni Önnek az X SYSTEM által forgalmazott termékekkel összefüggésben. Ezeket ahhoz használjuk fel, hogy a vélhetően érdeklődésre számot tartó marketing ajánlatokat, hírleveleket, termékinformációkat, katalógusokat stb, tudjunk küldeni Önnek.

Munkaerő-felvétel: új alkalmazottakkal munkaszerződés megkötéséhez, amennyiben Ön korábban már nyújtott be az X SYSTEM-hez álláspályázatot. Az álláspályázatában található információkat arra használjuk fel, hogy megállapítsuk az Ön által megcélzott pozícióra való alkalmasságát.

Jogszabályi kötelezettség: az X SYTEM jogos érdekében például, de nem kizárólagosan az iratmegőrzési kötelezettségek teljesítéséhez, számlázáshoz.

 

 

             4.    Mikor továbbítja az X SYSTEM a személyes adatokat?

 

Az X SYSTEM nem értékesíti az Ön személyes adatait marketing vállalatok részére.

A következő módon osztja meg az X SYSTEM az Ön személyes adatait:

 

  • Az Ön beleegyezésével az Ön által megjelölt harmadik személyekhez;
  • az X SYSTEM külsős szolgáltatóinak, akik részt vesznek az üzleti folyamataink lebonyolításában, például de nem kizárólagosan szállítási szolgáltatást nyújtók, direkt marketinges jogi személyek, jogi- és könyvelési szolgáltatást nyújtók, illetve, akik adatfeldolgozóként a nevünkben és az utasításaink szerint járnak el a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott módon a meghatározott célok érdekében, például de nem kizárólagosan a technológiai szolgáltatást nyújtó jogi személyek;
  • az X SYSTEM esetleges leendő vevőivel vagy eladókkal olyan esetben, amikor üzletrészt vagy vagyontárgyakat értékesítünk, vagy veszünk;
  • az X SYSTEM jóhírének, jogos érdekeinek megóvása és védelmezése érdekében;
  • jogszabályban meghatározott okokból bírósággal, hatóságokkal vagy önkormányzattal, amikor azt valamely törvény, jogszabály, jogi eljárás vagy peres úton érvényesíthető kérés megköveteli az igazságszolgáltatás megfelelő működése érdekében.

 

        5.   Sütik (cookie-k) és hasonló technológiák

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési-, multimédia-lejátszó-, terheléskiegyenlítő-, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az X SYSTEM az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Az X SYSTEM nem alkalmaz és nem engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, az X SYSTEM nem vállal azért felelősséget azonban, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

            6.   Az Ön lehetőségei a személyes adataival kapcsolatosan

 

Ön az ugyfelszolgalat@xsystem.hu e-mail címen leállíthatja az X SYSTEM által küldött reklámtartalmú e-mailek érkezését. Kérjük, vegye figyelembe, hogy tiszteletben tartjuk a kérését, ha nem szeretne reklámtartalmú elektronikus üzeneteket kapni, azonban előfordulhat, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatosan továbbra is küld az X SYSTEM olyan e-maileket, amelyek visszaigazolásul szolgálnak a weboldalon keresztül történő vásárlásaihoz.

Kérjük, hogy vegye figyelembe, Ön is szabályozhatja mobil eszköze tartózkodási helyre vonatkozó adatainak megosztását, valamint azt, hogy a mobil eszközének böngészője miként kezeli a sütiket és a kapcsolódó technológiákat.

           7.   Az Ön jogai

 

Ön jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

 

Az Ön kérelmére az X SYSTEM tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az X SYSTEM a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

 

Az X SYSTEM a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, Ön kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Az X SYSTEM a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az X SYSTEM jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az X SYSTEM az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az X SYSTEM az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön az X SYSTEM meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Az X SYSTEM az Ön személyes adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

 

Ön a jogainak megsértése esetén az X SYSTEM ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Az X SYSTEM az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az X SYSTEM mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Ha regisztrált felhasználói profillal rendelkezik, akkor bármikor frissítheti, javíthatja vagy törölheti az Ön által a weboldal használata során megadott információkat.

Tájékoztatjuk, hogy amikor a személyes adatoknak meg kell felelniük az X SYSTEM jogi- vagy a szerződéses kötelezettségeinek, a személyes adatok megadásának elmulasztása, megtagadása azzal a következménnyel járhat, hogy az X SYSTEM nem tudja megfelelően kezelni szerződéses viszonyukat, illetve teljesíteni a kötelezettségeit. Minden egyéb esetben a kért személyes adatok megadása szabadon választható.

 

Fentieken túl az Ön személyes adatait az X SYSTEM-mel fennálló szerződéses jogviszony időtartamáig, illetőleg az Ön által meghatározott ideig, továbbá az egyes jogszabályokban meghatározott kötelező érvényű határidőig (pl. Számvitelről szóló törvény) őrizzük.

Ön jogosult jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: https://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

         8.   A személyes adatok más országokba történő továbbítása

 

Személyes adatokat csak akkor továbbítunk az Európai Gazdasági Térségen kívüli olyan országokba, amelyek nem garantálnak megfelelő védelmet az adatok számára, ha megfelelő biztosítékokat kapunk, pl. kötelező érvényű vállalati szabályzaton keresztül, az EU Általános szerződéses klauzuláinak elfogadása révén, vagy ha a fogadó fél az EU-USA Privacy Shield nevű adatvédelmi keretrendszere által hitelesített ország.

 

 

        9.   Harmadik felek adatvédelmi szabályzatai

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat csak a személyes adatok X SYSTEM általi gyűjtésével, felhasználásával és nyilvánosságra hozatalával foglalkozik. A weboldalon keresztül elérhető más weboldalak saját adatvédelmi szabályzattal és gyakorlattal rendelkeznek. Az X SYSTEM forgalmazóinak, beszállítóinak, üzleti partnereink saját adatvédelmi szabályzattal és gyakorlattal kell rendelkezniük. Kérjük Önt, hogy ismerkedjen meg az összes harmadik fél adatvédelmi szabályzatával, mielőtt információkat ad meg nekik. Az X SYSTEM nem vállal felelősséget más weboldalak tartalmáért és az ott alkalmazott adatvédelmi gyakorlatért.

 

 

       10.   Adatvédelmi szabályzat kiegészítése és módosítása

 

Tájékoztatjuk, hogy külön értesítést helyezünk el a weboldalon, és/vagy egyéb módon értesítjük Önt, ha alapvető változtatásokat hajt végre az X SYSTEM jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmában, illetve oly módon változtatjuk meg azt, hogy az érinti az Ön jogait.

Amennyiben nem kívánja tovább használni a weboldalt az ilyen változtatásokat követően, kérem kérvényezze a felhasználói fiókjának a törlését.

 

        11.   Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Az X SYSTEM adatai

• Cégnév: X System Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

• Székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 32.

• Weboldal: http://www.xsystem.hu/

• Adószám: 24783345-2-43

• Elektronikus elérhetőség: rendeles@xsystem.hu

 

 

Hatálybalépés dátuma: 2018. május 25. / Legutolsó frissítés: 2018. május 25.

Termékek